CAN NHỰA

Can nhựa 0.5 lít dẹp
- Mã SP: NT13C -Dung tích: 0.5 lít -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: Trắng xanh (Nắp đỏ hoặc nắp trắng xanh) - KT: 116 x 40 x 139mm ...
In Stock
can vuông 0.5 lít
Can nhựa 0.5 lít: - Mã SP: NT17C -Dung tích: 0.5 lít -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: Trắng sữa (Nắp đỏ hoặc nắp trắng xanh) -...
In Stock
can 0.5 lít mỏng
- Mã SP: NT0050 -Dung tích: 0.4 lít -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: trắng - KT: 52 x 80 x 140mm - Nắp đậy có garenty -Hàng mới 100%...
In Stock
Can nhựa 0.5 lít dẹp
- Mã SP: NT12C -Dung tích: 1 lít -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: Trắng xanh (Nắp đỏ hoặc nắp trắng xanh) - KT: 124 x 49 x 1...
In Stock
Can nhựa vuông 1 lít có quai
Can vuông 1 lít có quai: - Mã SP: NT11C -Dung tích: 1 lít -Màu sắc: Trắng xanh (Nắp đỏ hoặc nắp trắng xanh) - Kích thước: 86 x 86 ...
In Stock
Can nhựa vuông 1 lít
Can vuông 1 lít: - Mã SP: NT41C -Dung tích: 1 lít -Màu sắc: Trắng xanh (Nắp đỏ hoặc nắp trắng xanh) - Kích thước: 82 x 82 x...
In Stock
Can nhựa 1 lít tròn
- Mã SP: NT21C -Dung tích: 1 lít -Màu sắc: Trắng xanh, vàng (Nắp đỏ hoặc trắng xanh) - Nắp đậy không có garenty - Kích thước: ...
In Stock
Can nhựa 1 lít tròn xoắn
- Mã SP: NT20C -Dung tích: 1 lít -Màu sắc: Trắng sữa (Nắp đỏ hoặc nắp trắng xanh) - Kích thước: φ89 x 250(H) mm - Chất liệu: N...
In Stock
Can 1 lít quai xéo
- Mã SP: NT23C -Dung tích: 1 lít -Màu sắc: Trắng - Kích thước: 117(L) x 85(W) x 150(H) mm - Nắp đậy có garenty - Chất liệu:...
In Stock
can 1 lít định lượng
- Mã SP: NT19C -Dung tích: 1 lít -Màu sắc: Trắng sữa (Nắp đỏ hoặc nắp trắng xanh) - Kích thước: φ95 x 232(H) mm - Chất liệu: N...
In Stock
can 1 lít vuông
- Mã SP: NT18C -Dung tích: 1 lít -Màu sắc: Trắng sữa (Nắp đỏ hoặc nắp trắng xanh) - Kích thước: 88 x 72 x 215  mm - Chất liệu:...
In Stock
Can nhựa 1 lít dẹp
- Mã SP: NT10C -Dung tích: 1lít -Màu sắc: Trắng - Kích thước: 110 x 63  x 188  mm - Chất liệu: Nhựa HDPE -Hàng mới 100%
In Stock
Can 1.2 lít dẹp
- Mã SP: NT09C -Dung tích: 1.2 lít -Màu sắc: Trắng - Kích thước: 140 x 70 x 190 mm - Chất liệu: Nhựa HDPE -Hàng mới 100%
In Stock
Can nhựa 1.5 lít
- Mã SP: NT45C -Dung tích: 1.5 lít -Màu sắc: Trắng - Kích thước: 140 x 70 x 208 mm - Chất liệu: Nhựa HDPE -Hàng mới 100%
In Stock
can 2 lít
- Mã SP: NT24C -Dung tích: 2 lít -Hàng mới 100% -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: trắng - KT: 141 x 87 x 231 ± 10 mm - Nắp ...
In Stock
Can 2 lít
- Mã SP: NT52C -Dung tích: 2 lít -Hàng mới 100% -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: Trắng Sữa - KT: 157 x 90 x 242 mm - Nắp ...
In Stock
Can 2 lít tròn
- Mã SP: NT08C -Dung tích: 2 lít -Hàng mới 100% -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: trắng - Nắp đậy có garenty -Hàng mới...
In Stock
Can 2 lít dẹp
- Mã SP: NT07C -Dung tích: 2 lít -Hàng mới 100% -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: trắng - KT: 74 x 153 x 248mm - Nắp đậy c...
In Stock
Can 4 lít
- Mã SP: NT06C -Dung tích: 4 lít -Chất liệu: Nhựa HDPE - KT: 181 x 125 x 260 ± 10 mm -Màu sắc: trắng, vàng, xanh dương - Nắp ...
In Stock
Can nhựa 4.5 lít sọc quai xéo
- Mã SP: NT42C -Dung tích: 4.5 lít -Chất liệu: Nhựa HDPE - KT: 203  x 113  x 265 mm -Màu sắc: Trắng - Nắp đậy có garenty ...
In Stock
Can nhựa 4.5 lít dẹp
- Mã SP: NT27C -Dung tích: 4.5 lít -Chất liệu: Nhựa HDPE - KT: 202 x 110  x 270 mm -Màu sắc: Trắng - Nắp đậy có garenty -...
In Stock
Can Nhựa 5 Lít màu trắng
- Mã SP: NT05C -Dung tích: 5 lít -Kích thước: 180 x 130 x 300 mm -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: trắng, vàng ( Nắp đỏ hoặc nắp t...
In Stock
cal 5 lít vuông
- Mã SP: NT04C -Dung tích: 5 lít -KT: 184 x 140 x 260 mm (± 10 mm) -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: Trắng, Vàng (Nắp đỏ) - Nắp đậy...
In Stock
Can Nhựa 5 Lít Xanh
- Mã SP: NT05DKG -Dung tích: 5 lít -Chất liệu: Nhựa HDPE -Kích thước: 190x 120x 280 mm -Màu sắc: xanh dương -Hàng mới 100%
In Stock
Can 5 lít
- Mã SP: NT53C -Dung tích: 5 lít -KT: 250 x 118 x 324 mm -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: Trắng, vàng, xanh lá - Nắp đậy có ...
In Stock
cal 5 lít
- Mã SP: NT48C -Dung tích: 5 lít -KT: 218  x 115 x 284 mm -Chất liệu: Nhựa HDPE -Màu sắc: Trắng. - Nắp đậy có garenty -H...
In Stock
Can Nhựa 10 Lít màu xanh-trắng
- Mã SP: NT03C - Dung tích: 10 lít - Chất liệu: Nhựa HDPE - KT: 23 x 18,5 x 32 cm - Màu sắc: Trắng , Xanh (nắp đỏ) - Trọng lượng:...
In Stock
Showing 1–27 of 51 results