Sóng nhựa hở

”sóng

Sóng Nhựa Hở HS010
- KT: 610 x 420 x 100 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS008
- KT: 610 x 420 x 150 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS009
- KT: 610*420*190 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS014
- KT: 610*420*250 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS004
- KT: 610 x 420 x 310 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS005
- KT: 610 x 420 x 390mm - Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS012
- KT: 505 x 350 x 310 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng nhựa hở HS0199 5 bánh xe
- KT: 780 x 500 x 430 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, Đỏ, Vàng - Có 05 bánh xe - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng nhựa hở HS022
Thông số kỹ thuật sóng nhựa Hở HS022 – KT: 850 x 630 x 525 mm – Chất liệu : Nhựa PP – Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá, đỏ, vàn...
In Stock
Sóng nhựa hở HS015 - 26 Bánh xe
- KT: 1186 x 886 x 668 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng - Có 26 bánh xe - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS002
- KT: 525 x 355 x 150 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS018
- KT: 525 x 370 x 215 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS013
- KT: 560 x 375 x 300 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS020
- KT: 585 x 385 x 180 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở HS011
- KT: 715 x 465 x 330 mm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh dương. Xanh lá, đỏ, vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Hở Có Nắp Đậy Loại Nhỏ
- KT: 49 x 36 x 24 cm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng - Hàng mới 100% TẠM HẾT HÀNG
In Stock
Sóng Nhựa Hở Có Nắp Đậy Loại Lớn
- KT: 61 x 43 x 27 cm - Chất liệu : Nhựa PP - Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng Nhựa Đựng Trái Cây
- Kích thước ngoài: 600*420*310 mm - Màu sắc: Đen - Trọng lượng: 1.7kg - Hàng mới 100%
In Stock
Sóng nhựa đựng trái cây
- Kích thước ngoài: 600*420*260 mm - Màu sắc: Đen - Trọng lượng: 1.7kg - Hàng mới 100%
In Stock
Rỗ nhựa đựng nhãn
- Màu sắc: Đen (Đỏ, Xanh dương, xanh lá) - Trọng lượng: 850g - Hàng mới 100%
In Stock
Showing all 20 results