TANK NHỰA 1000 LÍT

Tank Nhựa 1000 Lít
- Miệng bồn: Đường kính 150mm, có nắp vặn - Van đáy bồn: Đường kính 50mm - Khung bồn: Khung sắt mạ kẽm - Dung ...
In Stock
Showing the single result