Nhà vệ sinh công cộng

Nhà Vệ Sinh Di Động Đôi Không Bánh Xe
Gồm: 1 buồng vệ sinh, 1buồng tắm or 2 buồng vệ sinh. Kích thước phủ bì: 260 x 180 x 135 cm Dung tích: Bồn nước: 700 Lít Bồ...
In Stock
Nhà Vệ Sinh Di Động Đơn Có Bánh Xe
+ Kích thước: - Phủ bì: 260 x 90 x 135 cm - Lọc long: 200 x 85 x 106cm - Dung tích: - Bồn nước: 350 Lít - Bồn phân: 400 Lít - Chất l...
In Stock
Nhà Vệ Sinh Di Động Đơn Loại 1 Không Bánh Xe
Kích thước: ° Phủ bì: 260 x 90 x 135 cm ° Lọt lòng: 200 x 85 x 106 cm Dung tích: ° Bồn nước: 350 lít. ° Bồn phân: 400 lít.
In Stock
Nhà Vệ Sinh Di Động Đơn Loại 2 Không Bánh Xe
Kích thước: ° Phủ bì: 230 x 112 cm ° Lọt lòng: 185 110 cm Dung tích: ° Bồn nước 270 lít ° Bồn phân: 350 lít. II. Nội thất...
In Stock
Showing all 4 results