THÙNG SƠN

Thùng chở hàng loại trung
+ Sản phẩm được làm 100% từ nhựa composite. + Chống trầy có khả năng chống phai màu tốt. => Đang trong dịp khuyến mãi GI...
In Stock
Thùng sơn 3.8 lít NT10S
 - Mã số:NT10S - Dung tích: 3.8 lít - kích thước: φ200 x 195 (H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Vỏ thùng sơn 4 lít-NT19S
 - Mã số:NT19S - Dung tích: 4 lít - kích thước: φ190 x 207(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Thùng sơn 4.5 lít-NT09SThùng sơn 4.5 lít-NT09S
- Mã số:NT09S - Dung tích: 4.5 lít - kích thước: φ200 x 190(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Thùng Sơn 5 lít cao
- mã số:NT18S - Dung tích: 5 lít - kích thước:φ200 x 246(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Vỏ thùng sơn 5 lít NT05S
 - Mã số:NT05S - Dung tích: 5 lít - kích thước: φ215 x 193(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Vỏ thùng sơn 6 lít-NT06S
 - Mã số:NT06S - Dung tích: 6 lít - kích thước: φ215 x 225(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Vỏ thùng sơn 10 lít-NT04S
 - Mã số:NT04S - Dung tích: 10 lít - kích thước: φ255 x 265(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Thùng sơn 12 lít NT23S
 - Mã số:NT23S - Dung tích: 12 lít - kích thước: φ275 x 263 (H) mm - Màu sắc: Trắng -Hàng mới 100%
In Stock
Vỏ thùng sơn 16 lít-NT03S
- Mã số:NT03S - Dung tích: 16 lít - kích thước: φ295 x 332(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Vỏ thùng sơn 19 lít-NT02S
 - Mã số:NT02S - Dung tích: 19 lít - kích thước: φ315 x 350(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng, xanh dương -Hàng mới 100%
In Stock
Thùng sơn 20 lít ruốt NT16T
 - Mã số:NT16T - Dung tích: 20 lít - kích thước: φ320 x 353(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Thùng sơn 2 tầng 20 lít NT20S
 - Mã số:NT20S - Dung tích: 20 lít - kích thước: φ315 x 365(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng - Có 1 miệng chiết rót trên nắp thùng -...
In Stock
Vỏ thùng sơn 20 lít-NT01S
 - Mã số:NT01S - Dung tích: 20 lít - kích thước: φ315 x 370(H) mm - Màu sắc: Trắng Xanh -Hàng mới 100%
In Stock
Thùng sơn 22 lít NT24S
 - Mã số:NT24S - Dung tích: 22 lít - kích thước: φ338 x 365(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Thùng nhựa tròn 22 lít NT32C
 - Mã số:NT32C - Dung tích: 22 lít - kích thước: φ307 x 360(H) mm - Màu sắc: Trắng -Hàng mới 100%
In Stock
Thùng 30 lít NT17T
 - Mã số:NT17T - Dung tích: 30 lít - kích thước: φ425 x 393(H) mm - Màu sắc: Trắng, vàng -Hàng mới 100%
In Stock
Showing all 17 results