XE ĐẨY HÀNG

Xe đẩy tay 4 bánh xe XTB100D
Mã hàng XTB 100D Trọng tải Kg 150 Màu sắc Xám - xanh Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 450 ...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTB100DG
Mã hàng XTB 100 DG Trọng tải Kg 200 Màu sắc Xám Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 450 x 700...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTB100DN
Mã hàng XTB 100DN Trọng tải Kg 200 Màu sắc Xám - xanh Chất liệu Thép và nhựa PP Kích thước mm 455 x 710 ...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTH200T
Mã hàng XTH 200T Trọng tải Kg 500 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 580 x 1000...
In Stock
Xe đẩy tay 2 bánh xe X370-X370C-X370CD
Mã hàng X370 Trọng tải Kg 200 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 200 x 480 ...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe-XTH200N
Mã hàng XTH 200N Trọng tải Kg 500 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 580 x 1000...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTH200L
Mã hàng XTH 200L Trọng tải Kg 500 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 580 x 1260...
In Stock
Xe đẩy tay 2 bánh xe X370-X370C-X370CD
Mã hàng X370C Trọng tải Kg 200 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 200 x 480 ...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTH130T
Mã hàng XTH 130T Trọng tải Kg 300 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 500 x 1000...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTH130N
Mã hàng XTH 130N Trọng tải Kg 300 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 500 x 1000...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTH130L
Mã hàng XTH 130L Trọng tải Kg 300 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 500 x 1160...
In Stock
Xe đẩy tay 2 bánh xe X370-X370C-X370CD
Mã hàng X370CD Trọng tải Kg 200 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 300 x 480 ...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTL130T2
Mã hàng XTL 130T2 Trọng tải Kg 350 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 560 x 860...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe phong thanh XTB 100 T2
Mã hàng XTB 100T2 Trọng tải Kg 150 Màu sắc Xám - xanh Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 450...
In Stock
Xe đẩy tay 2 bánh xe X485
Mã hàng X485 Trọng tải Kg 300 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 220 x 560 ...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTH250S1
Mã hàng XTH 250S1 Trọng tải Kg 600 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 750 x 120...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTL 200D S
Mã hàng XTL 200DS Trọng tải Kg 600 Màu sắc Trắng Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 780 x 1...
In Stock
Xe đẩy tay 2 bánh xe X550
Mã hàng X550 Trọng tải Kg 300 Màu sắc Đỏ Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 420 x 600 ...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe XTL 130 DS
Mã hàng XTL 130DS Trọng tải Kg 350 Màu sắc Xám Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 560 x 860 ...
In Stock
Xe đẩy tay 4 bánh xe Phong Thạnh XTB-100-T3
Mã hàng XTB 100T3 Trọng tải Kg 150 Màu sắc Xám - xanh Chất liệu Thép ống và Thép tấm Kích thước mm 450...
In Stock
xe kéo đẩy hàng HS-1006
Xe kéo đẩy hàng HS-1006: Tải trọng: 350 Kg Kích thước mở: W530 x H 975 mm Kích thước xếp:W530 x H1325 mm Trọng lượng: 18 K...
In Stock
Xe kéo đẩy hàng HS-1009
Xe kéo đẩy hàng HS-1009: Tải trọng: 350 Kg Kích thước mở: 530 x 597 mm Kích thước xếp: 530 x 1315 mm Trọng lượng: 18 Kg
In Stock
XE KÉO ĐẨY HÀNG HS-1014
Xe kéo đẩy hàng HS-1014: Trọng lượng: 19.1 kg Trọng tải: 350kg Kích thước đứng: 1440 x 530 x 1160 Kích thước nằm: 470 x 5...
In Stock
Xe đẩy 4 bánh PT-0086
Trọng lượng: 11.2 kg Trọng tải: 200 kg Kích thước: 740 x 470 x 840
In Stock
Xe đẩy 4 bánh PT-0087
Trọng lượng: 12 kg Trọng tải: 300 kg Kích thước: 900 x 610 x 860
In Stock
Xe đẩy 4 bánh PT-0089
Trọng lượng: 8.2 kg Trọng tải: 150 kg Kích thước: 720 x 480 x 840
In Stock
Xe đẩy 4 bánh PT-0090
Trọng lượng: 14 kg Trọng tải: 300 kg Kích thước: 900 x 610 x 900
In Stock
Showing 1–27 of 119 results