Pallet Nhựa XK 1100x1100x125 – NT481

Mã sản phẩm: NT 481

Kích thước (+/- 10 mm): 1100 x 1000 x H 125

Trọng lượng (+/- 5 kg): 7.5 kg

Tải trọng tĩnh (kg): 1000 kg

Tải trọng nâng (kg): 600 kg

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

Màu sắc: Màu đen

hotline san pham nhua tot

Pallet Nhựa XK 1100x1000x150

Mã sản phẩm: NT481

Kích thước (+/- 10 mm): 1100 x 1100 x H 125

Trọng lượng (+/- 5 kg): 7.5 kg

Tải trọng tĩnh (kg): 1000 kg

Tải trọng nâng (kg): 600 kg

Nguyên liệu: HDPE chính phẩm

Màu sắc: Màu đen

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pallet Nhựa XK 1100x1100x125 – NT481”