Cột Chắn Inox Trắng, Đầu Tròn

– Kích thước: 320 x 950 mm
– Chất liệu: Inox sáng
– Màu sắc cột: Trắng sáng Inox
– Không dây

Tư Vấn bán hàng

Tư Vấn bán hàng