Đặt hàng: Ms.Thảo: 0907.112.994 - Ms. Phòng: 0902.588.225 - Ms. An: 0932.122.511 - Ms. Vy: 0909.117.884 - Ms.Dương: 0901.446.008