Khung Pallet Nhựa (1210*1010*30mm)

– KT: 1210 x 1010 x 30 ±10 mm
– Trọng lượng (+/- 5 kg): 4.7kg
– Nút chống trượt : 4 Nút
– Nguyên liệu: HDPE chính phẩm
– Ứng dụng : Dùng để đóng hàng

Tư Vấn bán hàng

Tư Vấn bán hàng