THÔNG TIN THANH TOÁN

VCB

Tên đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA TỐT
Tài khoản số : 0501 0000 83 996
Tại ngân hàng : Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Nếu quý Khách KHÔNG lấy hóa đơn VAT, vui lòng chuyển khoản vào TK GIÁM ĐỐC bên dưới.

VCB

Chủ Tài Khoản : LÊ VĂN TƯ
STK: 0371 000 445 449
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Acb

Chủ Tài Khoản : LÊ VĂN TƯ
STK: 4400 4488
Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Lê Văn Khương, Quận 12, TPHCM