Thùng Nhựa Chữ Nhật – 1 lớp

– Kích thước theo từng mẫu:
+ NT50 (50 lít): 55,5 x 35 x 37 cm
+ NT65 (65 lít): 66 x 48 x 32 cm
+ NT100 (100 lít): 82 x 65 x 28 cm
+ NT200 (200 lít): 82 x 65 x 43 cm
+ NT300 (300 lít): 105 x 84 x 43 cm
+ NT500M(500 lít):114 x 85 x 70cm
+ NT500 (500 lít):128 x 70 x 76 cm
+ NT650 (650 lít):106 x 106 x 66cm
+ NT700 (700 lít):128 x 101 x 70cm
+ NT750 (750 lít):154 x 86 x 82cm
– Chất liệu: Nhựa HDPE
– Hàng mới 100%

Tư Vấn bán hàng

Tư Vấn bán hàng