Túi rác đen

*Kích thước sử dụng cho:
+ Thùng rác 15 lít
+ Thùng rác 20 lít
+ Thùng rác 45 lít
+ Thùng rác 60 lít
+ Thùng rác 90 lít
+ Thùng rác 95 lít
+ Thùng rác 120 lít
+ Thùng rác 240 lít

Tư Vấn bán hàng

Tư Vấn bán hàng