Cần Xé Cồ

  • Kích thước: Ø562 x 390 mm ± 10mm
  • Nguyên liệu: Nhựa HDPE
  • Màu sắc: Dương, Đỏ, Lá, Vàng

Tư Vấn bán hàng

Tư Vấn bán hàng