Ghế Cao Vuông – NT156

  • Kích thước: 35 x 35 x 46 cm
  • Qui cách: 25 Cái/Kiện
  • Nguyên liệu: PP
  • Màu sắc: Đỏ, Dương, Đô

Tư Vấn bán hàng

Tư Vấn bán hàng