Vỏ Thùng Sơn 20 Lít – NT01S

  • Kích thước: 319 x 361 mm (± 10 mm)
  • Dung tích: 20 lít
  • Nguyên liệu: 100% HDPE chính phẩm
  • Trọng lượng: 1040g
  • Màu sắc: Trắng

Tư Vấn bán hàng

Tư Vấn bán hàng