Dây Nhung Đầu Trắng 1.5M

– Loại dây: Dây nhung đầu trắng.
– Chiều dài dây: 1.5 mét
– Sử dụng cho cột chắn inox trắng, đầu tròn

Tư Vấn bán hàng

Tư Vấn bán hàng